Yapılarda taşıyıcı sistem ile ilgili demir filizi ekilmesi sonrasında epoksi malzemenin performansına veya betona gömülü demir çubukların aderans dayanımının tayinine yönelik olarak, taşınabilir özel hidrolik cihazıyla ankraj çekme-sıyrılma deneyleri yapılır ve raporlanır. Bu deneyde numune sıklığı, toplam filiz sayısının % 10’udur