•   Kentsel Dönüşüm kapsamındaki Değerlemeler
•   Bankaların Hem Bireysel (İpotek Finansmanı Kanunu Kapsamındaki) Hem de Kurumsal Teminat Amaçlı Değerlemeleri
•   Gerçek, Tüzel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Her Türlü Alım Satım İşlemi İçin Adil Piyasa Değer Tespiti
•   Yatırım Etütleri ve Bölgesel Çalışmalar