6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ( DOSYA İNDİR )

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ( DOSYA İNDİR )

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR ( DOSYA İNDİR )

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar ( DOSYA İNDİR )

Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu ( DOSYA İNDİR )

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Görüşler

  1. Şahıslara satışta muafiyetler  (DOSYA İNDİR)

Bankalardan kullanılacak kredilerde muafiyetler ( DOSYA İNDİR )

Kamu lojmanlarında oturanlara kira yardımı, kredi faiz desteği ( DOSYA İNDİR )

Kamulaştırma uygulamalarında kira yardımı ( DOSYA İNDİR )

Riskli yapının bulunduğu parsel dışında yapı yapılması halinde muafiyetler ( DOSYA İNDİR )

Riskli yapı tespit raporu kesinleşmeden yapının yıkılması halinde muafiyetler ( DOSYA İNDİR )

6306 sayılı kanun kapsamında KDV uygulaması ( DOSYA İNDİR )

Parsel birleştirmede (tevhit) muafiyetler ( DOSYA İNDİR )

6306 sayılı kanun kapsamında alıcı, satıcı harç muafiyeti ( DOSYA İNDİR )

Arsa paylı Belediye hissesi satışında muafiyeti ( DOSYA İNDİR )

Osmangazi Belediyesi – Otopark Muafiyetine İlişkin Yazı ( DOSYA İNDİR )

Ankara valiliği-riskli yapıda hissesi bulunmayanların muafiyetleri ( DOSYA İNDİR )

Riskli Yapı Tespiti Rapor Kontrolü (SUNUM DOSYASI İNDİR)

Riskli Yapılar Mevzuatı (SUNUM DOSYASI İNDİR)