Güçlendirme Projesi

Binanızın Depreme Ne Kadar Dayanıklı Olduğunu Biliyor musunuz?

Binanızın Deprem Dayanımını Kontrol Ettiniz mi?

Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 1. Binanızın depreme dayanıklı olup olmadığı dışarıdan gözlemle veya sadece bina projesi incelenerek belirlenemez.
 2. Binanızın depreme dayanıklı olup olmayışı sadece zemin etüdü, beton kalitesi testleri, v.b incelemelerle de belirlenemez.
 3. Binanızın dayanıklılığı incelenip takviye gerektiği durumlarda da çok zor bir aşama başlar: bina içindeki bazı kolonlar mantolanacaktır, yeni perde duvarlar yaratılabilir; bina içinde uzun sürebilecek bir inşaat dönemi olacaktır ve bu işte oldukça masraflıdır.
 4. Hasar raporu ile depreme dayanıklılık raporu çok farklı şeylerdir. Hasar raporu gerektiğinde sadece gözlemlerle bile verilebilir. Depreme dayanıklılık raporu ise çok farklı bir şey olup, bunu herkes veremez ve bu çok zor bir iştir.
 5. Deprem sonrası verilen hasar raporu sadece gözlemle binada deprem nedeniyle taşıyıcı elemanlar olan kolon ve kirişlerin hasar görüp görmediğini belirleyebilir. Taşıyıcı elemanları hasar görmemiş veya az hasar görmüş bir binada oturmaya devam edilebilir. Ancak bu o binanın depreme dayanıklı olduğunu göstermez. Daha büyük bir depremde binayı göçmeyeceği veya daha fazla hasar görmeyeceği bilinemez.
 • Depreme dayanıklılık raporu vermek için çok zahmetli ve detaylı bir araştırma ve hesaplama gerekir. Taşıyıcı elemanların (kolon/kiriş) beton kalitesi belirlenmelidir: tüm elemanlar ölçülemeyeceğinden belli yerlerde numuneler alınarak bir genelleme yapılır.

Kolon ve kirişlerin içindeki çelik donatı oranları/konumları bilinmelidir: Ancak donatı çap ve konumlarının belirlenmesi de oldukça zor bir iştir. Bu iş için metal detektör kullanılmaz, bazı özel ultrason cihazları beton içindeki donatı yerlerini tespit edebilir ancak çelik kalitesini belirleyemez.

Kendi Başınıza Yapabileceğiniz Ön kontroller;

(Bu kontrollerin bir kısmı inşaat mühendisliği bilgisi gerektirir ve size sadece yön göstermek amacıyla hazırlanmıştır, binanızın dayanıklılığını kendi başına belirleyemez)

 1. Varsa binanın projesini elde etmeye çalışın. Binanın projesi bağlı olduğunuz belediyeden elde edilebilir.
 2. Bina projesini elde etmeniz çok önemlidir, çünkü:
 • Binanızın kaçak olmadığı ve hangi proje bürosu tarafından yapıldığı bilinir, Projeyi yapan büronun saygınlığı ve referanslarını böylece soruşturabilirsiniz.
 • Projede kullanılan malzeme ve hesaplarla ilgili önemli bilgiler bulunur:
 • Zonguldak Ar-Ge Yapı olarak bu işlemleri yapmaktayız.