6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLER

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilerde sağlanacak faiz desteğine ilişkin Bakanlığımız ile protokol imzalayan Bankalar aşağıda sıralanmıştır:
(Bakanlığımız ile protokol imzalayacak diğer bankalar da imza aşamasından sonra bu sayfada yayınlanacaktır.)