Riskli Yapı / Deprem Risk Raporu aşağıdaki süreçler sonucunda oluşur :

•  Binaya ait projelerin temini; proje yok ise bina taşıyıcı sistem rölevesi hazırlanır.
•  Bina beton kalitesinin belirlenmesi için kolonlardan “karot numunesi” alınır.
•  Karot ile alınan numunelerin dayanım testleri yapılır ve raporlanır.
•  Betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetleri tespit edilir.
•  Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespit edilir.
•  Binanın oturduğu zeminin taşıma gücünün belirlenmesi için zemin etüt raporu hazırlanır.
•  Binanın taşıyıcı sistemi dijital ortamda 3 boyutlu modellenerek “Statik Performans Analiz Raporu” oluşturulur.
•  Yapılan tüm çalışmalar sonucu; İlgili Yönetmeliğe bağlı kalınarak Deprem Risk Raporu hazırlanır ve sizin adınıza ilgili müdürlüğe teslim edilerek; onay aşamasına dek takibi sürdürülür.