Deney sonuçları da dâhil Zonguldak Arge Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı müşterilerine ait hiç bir bilgiyi ve tescilli hakkı, müşteri yetkili temsilcisinin yazılı izni olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmamayı,
Herhangi bir test sonucu hakkında, Zonguldak Arge Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı yetkilileri hariç Laboratuvar dışında konuşmamayı,

Numune alınmasından başlayarak, deneyin sonuçlandırılıp raporunun hazırlanması aşamasına kadar edindiğim tüm bilgileri ilgili müşteri yetkililerinden başkası ile paylaşmamayı,

Müşteri, tedarikçi veya Zonguldak Arge Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı‘nın yürüttüğü bir faaliyet ile ilgilen kişi veya kurumlardan, hediye veya komisyon almamayı,

Elde edilecek deney sonuçlarından fayda sağlamamayı,

Herhangi bir işe ait deney sonuçları ile ilgili olarak, diğer kişiler veya hangi yönetim kademesinde olursa olsun diğer bir Zonguldak Arge Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı personeli tarafından yapılacak her hangi bir etki veya baskı girişimininden, gecikmeksizin Zonguldak Arge Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Şirket Müdürü ‘nü sözlü veya yazılı olarak haberdar etmeyi,

Her zaman tam bir doğruluk ve dürüstlük içerisinde performans göstermeyi, deney sonuçlarını tüm bilgilerimi kullanarak, deney metodunun gerektirdiği hassasiyet ve doğrulukta rapor etmeyi,

Şirket olarak bir görev biliriz.