Zonguldak Arge Yapı Malzeme Laboratuvarı’nın misyonu yapılarda zemin, beton ve yapı çeliği kalitesinin denetimi yoluyla yapının deprem güvenliği açısından daha sağlıklı bir seviyeye taşınmasına hizmet etmektir.


4708 Sayılı Kanun kapsamında Faaliyet Gösteren yapı denetim şirketlerinden ve diğer kişi ve kuruluşlardan (TOKİ, EMLAK GYO, DENİZCİLİK İŞLETMELERİ, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, İL ÖZEL İDARELER vs.) gelen deney taleplerini karşılamak amacıyla kurulan şirketimizin yapı malzemesi laboratuvarında; TS EN ISO/ IEC 17025 standardına göre; kurulu kalite sistemiyle, ilgili kanun, genelge, standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak kaliteden ve dürüstlükten ödün vermeden zamanında, yeterli, tarafsız, güvenilir, deney hizmeti vermektir.


Kalite politikası; geçerliliği kabul edilmiş deney yöntemlerinin uygulanması ile tekrarlanabilir analiz koşullarının sağlandığı laboratuvar koşullarında nitelikli ve eğitimli personel, müşteriye karşı ilgili, açık, net tutum ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması, müşteri bilgilerinin gizliliği ve tarafsızlık vb. hususları için gerekenler sağlanır.


Zonguldak Arge Yapı İnşaat Malzeme Laboratuvarı’nın kalite anlayışı, ISO 17025 standardı uyarınca laboratuvar yönetiminin tüm fonksiyonlarında, en üst seviyede kaliteyi ve kalıcı müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu anlamda, doğru ve güvenilir analiz sonuçlarının, mümkün en kısa zamanda müşteriye ulaştırılması önemlidir. Kalite sadece kalite ekibinin değil, laboratuvar çalışanlarının tümünün sorumluluğunda olan bir iştir. Her bir laboratuvar çalışanı, laboratuvar kalite sistemi gereklerini yerine getirmek, sistemin etkinliğini sağlamaktan sorumludur.


Kalite politikamızın temel amacı;
•    Yapı denetim testlerinin gerçekleştirilmesi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi
•    Standart deney metodlarına uygun analiz hizmeti sunulması
•    Kalite arttırma ve araştırmaya yönelik çalışmaların ve toplantıların firma içinde bir süreklilik içinde yapılması
•    Kentsel Dönüşüm ve Bina Risk Analizi hizmetlerinin uzman kadro ile yapılması


Konularında inşaat malzeme sektörü, yapı denetim kurumları, kamu kuruluşları, bağımsız kuruluşlar vb. kurumlara ve siz değerli halkımıza destek ve hizmet vermektir.